Přednášející / Speakers list / Rednerer Liste:

Bc. Roman Budský, Platforma VIZE 0
As. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., ORL klinika FNM a 1 LF UK
As. MUDr. Daniel Groh Ph.D., Fortmedica Praha
As. MUDr. Richard Holý, ORL ÚVN A 3.LF UK
prim. MUDr. Michal Jurovčík, ORL Klinika FNM a 2.LF UK
Ing. Radovan Sedlář, BTL
prof. MUDr. Stárek Ivo, CSc., ORL klinika UP, Olomouc
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Michael Strupp, Dept. of Neurology and German Center for Vertigo and Balance Disorders, Ludwig-Maximilians-University of MunichAbstrakta přednášek ke stažení ZDE

Předběžný program / Preliminary program / Vorläufiges Programm

8:58Vzpomínka na pana doc. MUDr. Aleše Hahna, CSc.
Workshop I: Dopravní nehody, posudkové problémy, úloha neurootologa, prezentace grantu / Traffic accidents, assessment problems, role of neurootologist, grant presentation
Předsedající: Budský R., (Budský R., Michel O.)
9:00-9:30 Budský R. Projekt zaměřený na včasné odhalování a léčbu skrytých poranění krční páteře, k nimž dochází při dopravních nehodách
9:30-10:30 Strupp M. Současné terapie závratí / Recent therapy of Vertigo
10:30-10:50 Coffee Break
Workshop II: Tinnitus, vertigo
Předsedající: Čada Z., Holý R.
10:50-11:10 Čada Z. Centrální vestibulární syndrom / Central vestibular syndrome
11:10-11:30 Holý R. Roztroušená skleróza v ambulanci otoneurologa / Sclerosis multiplex from otoneurologist’s view
11:30-11:50Groh D., Fořt T.Paracentéza ano či ne?
11:50-12:10 Groh D. Tinnitus v dětském věku / Tinnitus in childhood
12:10-12:30Sedlář R. Novinky v sortimentu německého výrobce ORL mikroskopů
12:30-13:30 Oběd
Workshop III: Tinnitus, vertigo
Předsedající: Kersenbaum M., Hahn A.
13:30-13:45 Jurovčík M. Výskyt závratí u CI / Occurrence of dizziness in CI
Workshop IV: Varia
Předsedající: Stárek I., Jurovčík M.
13:45-14:05 Stárek I. Klinický význam salivárních heterotopií hlavy a krku / Clinical importance of salivary head and neck heterotopia
14:05-14:25 Jurovčík M. Komplexní pohled na adenotomii / Complex view on adenotomy
14:30Závěr kongresu

Přednášky jsou tlumočeny

PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT