Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás jako každoročně pozval na náš kongres, který se bude konat 18. dubna 2019 v prostorách hotelu Iris Eden v Praze.

Témata kongresu budou velmi různorodá. Kromě úvodního bloku věnovanému dopravním úrazům, opěrkovému traumatu jeho prevenci, diagnostice a možné léčbě, budou diskutována i další témata jako oto - rinochirurgie, spánková medicína a jiné. Problematika oboru ORL tak bude prezentována v celé šíři.

Jsem velmi potěšen, že pozvání k aktivní účasti přijali přední odborníci z celé republiky, značná část se jich – shodou okolností – aktivně podílela na přípravě zásadní odborné publikace v ORL. Tato monografie bude v době konání sjezdu k dispozici.

Věřím, že tento kongres – podobně jako tomu bylo vždy v minulosti – přinese řadu přátelských setkání a bude pro Vás přínosem.


Registrační poplatky:
Lékař/ka – 1680 Kč
Zdravotní sestra – 880 Kč
Důchodce – 880 Kč
Jiné – 1680 Kč


S přáním všeho dobréhoAleš Hahn


PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT