Kongres bude jako každoročně zaměřen na více témat, která postihují nejen otoneurologii.
Problematice poranění páteře (Whiplash injury) bude věnována značná pozornost a zdůrazněn bude především význam časné diagnostiky tohoto typu úrazu, který je často přehlížen a vzniklé trvalé následky jsou často okolím postiženého bagatelizovány.

Na kongresu vystoupí i sportovní lékaři, kteří mají zkušenosti s tímto typem poranění.

Zástupci pojišťoven a právníci pak prezentují důkazy jakou společensko-sociálně-ekonomickou hrozbu toto zranění představuje.

Tak jako každoročně budou otevřena témata týkající se diagnostiky a terapie sluchových a rovnovážných poruch.

S aktivními referáty vystoupí naši a zahraniční odborníci.PROGRAM   |   REGISTRACE   |   MÍSTO KONÁNÍ   |   VYSTAVOVATELÉ   |   MINULÉ ROČNÍKY   |   KONTAKT